Zámečnický servis družstevního domu

Každé bytové družstvo by mělo, dle současné legislativy zákona č. 133/1985 Sb. a ve vlastním zájmu, jednou ročně kontrolovat společné prostory svých nájemníků a prostory technické. Zámečník nastavením dveřních zavíračů (lidově "brano") a kontrolou dozavírání zadlabacích zámků ve dveřích tak předchází například rozšíření požáru do více místností objektu či obtížné manipulaci s dveřmi při úniku z prostor, ale také proti ochrání proti nezvaným hostům. Tyto náležitosti jsou namátkově kontrolovány hasičskými sbory.

Kontrola / oprava dveřního zavírače Kontrola / oprava elektrického vrátného Správné dozavírání dveří je důležité Oprava zámku, resp. zárubní (futer) dveří

V lednu 2017 jsme právě takovouto kontrolu dveřního nastavení a zabepečení prováděli v činžovním domě (Praha 9), kde požární jednotky dodaly soupis veškerých náležitostí k nápravě a opravě zjištěných závad.

Zámečník by měl pro družstvo kontrolovat:

Všechny výše zmíněné zámečnické úkony vedou ke zvýšení bezpečnosti obyvatel družstva a chrání je před případným požárem či jinou událostí, při které je zapotřebí funkčnost a bezpečnost dveří a jejich technického vybavení. Zanedbání těchto kontrol se může draze nevyplatit jak na finanční stránce věci, tak životech.

Nastavení soukromí

Stránky Famikl.cz disponují soubory cookies, které zejména slouží k měření návštěnosti. Zajišťují tak kvalitňování našich služeb na základě zákaznických preferencí a zájmů o různá témata či služby. Tyto identifikátory mohou obsahovat osobní údaje (pokud za osobní údaje považujete šířku displaye nebo například první navštívenou stránku). Soubory cookies jsou také nutné ke bezchybnému spuštění pluginů sociálních služeb. Všechna data používáme čiště v anonymizovaném režimu, kdy není možné z dat vyčíst více než technické parametry zařízení a anonymní pohyb po stránkách.