Zámečnický servis družstevního domu

Každé bytové družstvo by mělo, dle současné legislativy zákona č. 133/1985 Sb. a ve vlastním zájmu, jednou ročně kontrolovat společné prostory svých nájemníků a prostory technické. Zámečník nastavením dveřních zavíračů (lidově "brano") a kontrolou dozavírání zadlabacích zámků ve dveřích tak předchází například rozšíření požáru do více místností objektu či obtížné manipulaci s dveřmi při úniku z prostor, ale také proti ochrání proti nezvaným hostům. Tyto náležitosti jsou namátkově kontrolovány hasičskými sbory.

Kontrola / oprava dveřního zavírače Kontrola / oprava elektrického vrátného Správné dozavírání dveří je důležité Oprava zámku, resp. zárubní (futer) dveří

V lednu 2017 jsme právě takovouto kontrolu dveřního nastavení a zabepečení prováděli v činžovním domě (Praha 9), kde požární jednotky dodaly soupis veškerých náležitostí k nápravě a opravě zjištěných závad.

Zámečník by měl pro družstvo kontrolovat:

Všechny výše zmíněné zámečnické úkony vedou ke zvýšení bezpečnosti obyvatel družstva a chrání je před případným požárem či jinou událostí, při které je zapotřebí funkčnost a bezpečnost dveří a jejich technického vybavení. Zanedbání těchto kontrol se může draze nevyplatit jak na finanční stránce věci, tak životech.